Akademija traje nepunu školsku godinu, počinje 1. oktobra, a završava se 01. aprila.
Za sve informacije možete se slobodno obratiti tokom cele godine sekretaru Akademije na tel. 062 3 111 99.
Za upis je potrebno svedočanstvo o završenoj skoli i izvod iz matične knjige rodjenih.