Akademija traje jednu školsku godinu, počinje 1. oktobra, a završava se 15. juna.
Za sve informacije možete se slobodno obratiti tokom cele godine sekretaru Akademije na tel. 011 311 11 99.
Za upis je potrebno svedočanstvo o završenoj skoli i izvod iz matične knjige rodjenih.